Diaconie

 

Zoals Jezus met bewogenheid naar ons heeft omgezien en omziet zo willen we ook omzien naar elkaar en naar mensen in de wijk, in onze woon- en werkomgeving. Zo weerspiegelen we een stukje van Gods Koninkrijk. In de navolging van Christus hebben we een scherp oog, een ruim hart en gulle handen voor armen en kwetsbaren, dichtbij en verder weg.

 

We staan mensen in de knel bij met kennis op diverse terreinen, en helpen hen de weg te vinden naar de juiste instanties en organisaties. Voor directe noodhulp worden de diaconale en andere fondsen aangesproken. Veel werk gebeurt achter de schermen en onttrekt zich aan de openbaarheid. Zo regelt de diaconie bijvoorbeeld volledig verzorgde vakanties voor gemeenteleden die vanwege een handicap of hun kwetsbare gezondheid niet zelfstandig op vakantie kunnen. Met diverse voorzieningen in Amersfoort is regelmatig contact, zoals het Passantenverblijf (voor daklozen), en de zorginstellingen Hospice D˘me, de Amerhorst, Nijenstede en het Van Randwijckhuis.


De secretaris van de wijkdiaconie is bereikbaar via diaconie.nka@gmail.com